Yazıyı Facebook'ta Paylaş

Kars'ın Sanayi ve Ticareti

Posted on by Web Sehir

Sanayi ve Ticaret

İl ekonomisinde tarım ve hayvancılık ana sektörler olduğundan, ilde kurulan sanayi tesislerinin de büyük bir çoğunluğu tarıma dayalı sanayi işletmelerinden oluşmaktadır.

•Devlet yardımları açısından kalkınmada öncelikli il statüsünde olması, ilin sanayi yatırımları açısından bir çekim merkezi olmasını sağlamaktadır. (Kars, 5084 sayılı yasa kapsamında bulunmaktadır. 5084 sayılı kanun, vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak, enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkânlarını artırmayı amaç edinmektedir).
•Özel sektör için, ilde ucuz ve kalifiye işgücü temininin mümkün olması, sanayi yatırımları açısından fırsat yaratmaktadır.
•Kars, enerji kaynakları potansiyeli bakımından; hidrolik, rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi kaynaklarına sahiptir. İlin elektrik enerjisi açısından yeterli düzeyde olması ve önümüzdeki yıllarda doğal gaz kullanımına da geçilmesi, yapılacak yatırımların enerji gereksinimlerinin karşılanması bakımından avantaj sağlamaktadır.
•İlin içme ve kullanma suyu kaynaklarına yakın olması, ildeki yerleşim ve sanayiye su ihtiya¬cının karşılanması imkânı sunmaktadır.
•İlde bulunan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yatırımları sanayileşmeye önemli katkı sağlamaktadır. Kars’ta merkez ilçede bir, Sarıkamış, Kağızman ve Selim ilçelerinde birer olmak üzere dört tane Küçük Sanayi Sitesi oluşumu mevcuttur.
•Merkez ilçe, hayli düz arazi yapısıyla sanayi yatırımları için çok elverişlidir.
•Çimento ve şeker fabrikaları Kars’a önemli ölçüde katma değer ve istihdam imkanları sunmaktadır.
•Komşu ülkelerin ticaretinin ve sanayisinin gelişmemiş olması önemli avantajlar sunmaktadır.
•Kars’ın coğrafi konum olarak Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelere olan yakınlığı bir avantaj teşkil etmektedir.
•İlin Gürcistana, Kafkas Cumhuriyetlerine, İran ve Ortadoğu ülkelerine kara yolu bağlantısının bulunması sanayi ve ticaretin gelişimi noktasında önemli bir fırsat sunmaktadır.
•Kars kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip olması sebebiyle güçlü bir ulaşım ağına sahiptir.Madencilik

Maden potansiyeli yapılacak yatırımlar açısından fırsat sunmaktadır.
Yer altı kaynakları açısından önemli bir potansiyel bulunmaktadır.
Taş işletmeciliği gelişmiş olup, önemli ölçüde doğal taş rezervi bulunmaktadır.
Altın, kireç taşı, manyezit, perlit ve linyit kömürü rezervleri bulunmaktadır.
Sarıkamış-Mescitli-Kızılkale-Şehit Emin Köyü Sahalarında orta tenörlü ve 2.091.346.000 ton jeolojik rezervli perlit ve Kağızman sahasında % 45 MgO tenörlü ve 465.000 ton mümkün rezervli manyezit bulunmaktadır.

Kars 'taki Turizm

Posted on by Web Sehir

TURİZM

Kars, tarihi, kültürel güzellikleri ve doğasıyla önemli bir turizm merkezlerinden biri olmaya adaydır. Kars, kış turizmi, kültür ve inanç turizmi, termal turizm, eko turizm (yayla turizmi, kuş gözetleme, botanik turizmi vb.), su sporları (kano, rafting, su altı dalış, sörf, yelkencilik), dağ ve doğa turizmi, av turizmi, olta balıkçılığı gibi çok çeşitli turizm türlerinin geliştirilebileceği potansiyel alanlara sahiptir.


Kış turizmi:
•Kars, ülkemizin en fazla yağış alan ve soğuk iklimin hüküm sürdüğü illerinden birisidir ve bu iklim koşulları neticesinde hayli yüksek kar yağışı almakta ve –özellikle Sarıkamış ilçesi- coğrafi yapı itibariyle sahip olduğu doğal pistlerle kış turizmi açısından hayli elverişlidir
•Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve kalitesidir.
•Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta mevcuttur.
•Sarıkamış ilçesinde bulunan Kayak Merkezi, kış sporları ve kış turizmi bakımından ülkemizdeki I. Derecede Öncelikli beş merkezden biridir.
•Her türlü kış sporu organizasyonu ve kış turizmi için gerekli alt yapıya sahiptir: Sarıkamış Kayak Tesisleri; saatte 2400 kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı telesiyej sistemi ile dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en gelişmiş kayak tesisi olma özelliğini taşıyor
•Sarıkamış'ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan pistlerde çığ tehlikesi bulunmamaktadır.
•Sarıçam ormanları, muhteşem bir doğal güzellik sunmaktadır
•Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak severlere güvenle kayma zevkini yaşatmaktadır.

Kültür turizmi
•Kars, eski bir kent olmasından dolayı tarihi ve kültürel hazineleri açısından oldukça zengin bir ildir.
•Tarihi Ani antik kenti, Kars’ta bulunmaktadır
•Kars’ta ilk yerleşimin Cilalı Taş Devrinde M.Ö. 9000–8000 tarihinde olduğu tahmin edilmektedir.
•Kars Ani Ören Yeri, Tabyalar, gibi çok önemli tarihi ve kültürel mirasa sahiptir.
•Çok sayıda uygarlığa sahne olmuş Kars ilinde dokuz tarihi ve bir doğal sit alanı bulunmaktadır. Ayrıca ilde 321 adet kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır.
•Anadolu’da Kafkasya’nın kültürel ve mimari özelliklerine sahip tek ildir.
•Çok kültürlülük sunan bir kenttir.
Doğa turizmi
•Doğal güzellikleri olan havası temiz, engin ve eşsiz manzaraları bulunan yaylalara sahiptir.
•Muhtelif yerlerde bulunan jeotermal kaynaklar ve sahip olduğu akarsu, göl vb doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeli taşımaktadır.
•Kars’ın biyo-çeşitliliğin fazla olduğu Kafkasya Kuş Göç yolunda önemli bir merkez olması ve bunun bir sonucu olarak eko-turizm potansiyelinin fazla olması

Kış ve Kars

Posted on by Web Sehir


Karscom için yeni kış bannerimiz MCDvd (MCD Visual Design) hazırlamış olduğu kış banner eklenmiştir. Kışın kars soğukmu soğuk sarnıçlarla bereber buzul çağdaymış gibi olur. Tabiki bunun yanında kış turizmi...
Kış turizmi:
Kars, ülkemizin en fazla yağış alan ve soğuk iklimin hüküm sürdüğü illerinden birisidir ve bu iklim koşulları neticesinde hayli yüksek kar yağışı almakta ve –özellikle Sarıkamış ilçesi- coğrafi yapı itibariyle sahip olduğu doğal pistlerle kış turizmi açısından hayli elverişlidir
Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve kalitesidir.
•Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta mevcuttur.
•Sarıkamış ilçesinde bulunan Kayak Merkezi, kış sporları ve kış turizmi bakımından ülkemizdeki I. Derecede Öncelikli beş merkezden biridir.
•Her türlü kış sporu organizasyonu ve kış turizmi için gerekli alt yapıya sahiptir: Sarıkamış Kayak Tesisleri; saatte 2400 kişi kapasiteli, bilgisayar donanımlı telesiyej sistemi ile dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en gelişmiş kayak tesisi olma özelliğini taşıyor
•Sarıkamış'ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan pistlerde çığ tehlikesi bulunmamaktadır.
•Sarıçam ormanları, muhteşem bir doğal güzellik sunmaktadır
•Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak severlere güvenle kayma zevkini yaşatmaktadır.

Turistler için Sarıkamış
Turizm Merkezi İlan Tarihi 20.05.1991 tarih ve 25692 sayılı RG
Turizm Merkez Alanı 2410 ha.
Konumu Doğu Anadolu Bölgesi, Sarıkamış İlçesinin içerisinde Sarıçam mevkiindedir.
Ulaşım Durumu En yakın havaalanı Kars-40 dak
En yakın kent merkezi Kars-60 km
Kayak Alanı Niteliği Rakım 1750-2543 m
Sezon Uzunluğu Aralık- Nisan
Kar kalınlığı 3 m
Kayak Alanı(ha) yaklaşık 670
Kayak Türü Alp ve Kuzey Disiplini - Snowboard
Pist Niteliği
Mekanik Tesis Durumu Mevcut: 1 adet Teleski
Öneri: 4 adet Telesiej
Plan Durumu Üst Ölçekli Planı (1/25000) 02.08.1979;12.02.1991 (R) ;19.04.2001 (R); 05.11.2004
Alt Ölçekli Planı (1/1000) 16.02.1995; 16.12.1996; 07.10.2002; 02.03.2005
Tahsis Durumu Son Tahsise Çıkan Parsel Adedi 1 adet
Tahsis Edilen Parsel Adedi 6 adet
Konaklama Durumu Turizm Tesis Alanı yaklaşık 29 ha.
Günübirlik Tesis Alanı yok
Kamping Alanı yaklaşık 9 ha.
Yatak Kapasiteleri (Mevcut/Planlanan) TTA için yaklaşık 2900-4350 kişi (ha başına TTA için 100-150 kişi,)

Kars ulaşım ağı krokisi

Posted on by Web SehirKars kara yolu, demir yolu ve hava yolu ulaşım imkanlarına sahip olması sebebiyle güçlü bir ulaşım ağına sahiptir.

Özel Arama

Yorum Yaz